Praktisch

Aanmelding

De opstart kan gebeuren door jezelf of via doorverwijzing van je huisarts, je psychiater of een andere hulpverlener. De eerste afspraak kan je maken via het aanmeldformulier of via het telefoonnummer van Els Pauwels, coördinator van de praktijk. Indien gewenst kan je ook rechtstreeks contact opnemen met één van de collega’s van de praktijk.

Tip: Kijk zeker bij aanmelding na welke dagdelen voor jou het makkelijkste zijn om je keuze voor een therapeut te bepalen.

Het eerste gesprek

In een eerste kennismakingsgesprek worden de probleemgebieden en krachtbronnen geïnventariseerd. In onderling overleg worden doelstellingen geformuleerd en wordt gekeken of verdere hulpverlening noodzakelijk is en of wij de juiste partner zijn voor jou. De duur en de frequentie van de therapie is afhankelijk van de aard van het probleem en wordt in onderling overleg bepaald. Het traject wordt ook op geregelde tijdstippen geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. Indien je dit wenst kan er contact worden gehouden met je doorverwijzer over het verloop van de therapie.

Het verloop

Praktische Afspraken

  • Het tarief voor een sessie bedraagt €65 (vanaf 01/08/2022) omwille van de indexering.
  • Een consultatie duurt 45 minuten. 
  • De betaling gebeurt telkens na de sessie.
  • Je vindt onze praktijk op de Albertvest 56, 3300 Tienen.
  • Je kan makkelijk parkeren in de straat (blauwe schijf) of op de nabije publieke parkeerplaatsen.

Terugbetaling via de mutualiteit

Verschillende mutualiteiten geven een kleine terugbetaling per jaar. Deze verschilt van mutualiteit tot mutualiteit. Gelieve je hiervoor te informeren bij jouw mutualiteit.

Conventie voor Terugbetaling Psychologische Zorg

In de media is er al een tijdje sprake over de mogelijkheid tot terugbetaling van psychologische zorg binnen het kader van een conventie. Op dit moment stapt onze Psychologenpraktijk De Vest nog niet in deze conventie voor psychologen. We geven jou graag hier wat meer toelichting over. Inhoudelijk zijn we een zeer grote voorstander van een terugbetaling van psychologische zorg en het daarbijbehorende verhoogde maatschappelijk belang dat aan mentaal welzijn gegeven wordt. De huidige conventie en het voorziene budget laten echter niet toe om dit op dit moment breed uit te rollen. Concreet zouden we vandaag slechts 8 uren, van de meer dan 50 uur zorg per week die deze praktijk voorziet, binnen de conventie kunnen aanbieden. Tegelijkertijd is er vanuit de overheid geen duidelijk kader over welke cliënt deze zorg dan zou kunnen ontvangen. Van zodra wij als praktijk als geheel voor al onze cliënten in de conventie kunnen stappen, en hun recht op zorg binnen die conventie gegarandeerd is, zullen we dit met veel enthousiasme doen.

Een Patiëntendossier voor Verbeterde Kwaliteit en Zorgopvolging

Vanaf 2022 is een patiëntendossier een wettelijke vereiste. Onze praktijk kiest voor het elektronisch patiëntendossier QIT online. Binnen dit dossier zal jij als cliënt met jouw therapeut in alle privacy kunnen samenwerken in jullie gemeenschappelijk dossier. Via dit dossier kan je communiceren met jouw therapeut, zijn er online modules en activiteiten die deel uit kunnen maken van jouw therapie en kunnen we via vragenlijsten de voortgang van jouw therapie opvolgen en bijsturen. Er is een éénmalige administratieve opstartkost van €10 voor dit patiëntendossier.  

Wat als ik een sessie moet afzeggen?

Afspraken dienen 24u op voorhand geannuleerd te worden. Op deze manier hebben wij de mogelijkheid om dit slot aan een andere cliënt aan te bieden. Bij niet of laattijdige annulatie rekenen we een consultatie aan.


Wil je een afspraak?


%d bloggers liken dit: