Home

Welkom

Psychologenpraktijk De Vest is een ambulante praktijk voor (jong)volwassenen vanaf 16 jaar. Wij kiezen voor een gedragstherapeutisch kader. 

Een gedragstherapeutisch kader houdt in dat de technieken die we gebruiken hun oorsprong vinden in de leertheorie. Deze theorie stelt dat ons denken, voelen en handelen voortkomt uit hoe we dit in het verleden geleerd hebben. In de therapie gaan we specifiek voor jouw situatie na hoe jij geleerd hebt wat te voelen, denken en doen. Daarnaast gaan we vooral proberen iets te veranderen aan deze betekenis door onder andere te oefenen met nieuw gedrag.

Vanuit het gedragstherapeutisch kader is een open en transparante communicatie erg belangrijk. We bouwen samen aan jouw traject en jouw inbreng, vragen of bedenkingen zijn hierbij essentieel. Daarnaast willen we jou ook voldoende uitleg geven over waarom we doen wat we doen en welke wetenschappelijke basis hier rond bestaat. Een belangrijk onderdeel hierin is de diagnostische fase. Hierbij gaan we samen op zoek naar hoe bepaalde problemen samenhangen. Dit doen we aan de hand van vragenlijsten of registratieopdrachten. Op basis van deze analyse kiezen we samen voor een gepaste behandeling. Om na te gaan of we op de goede weg zitten, brengen we in de loop van je traject je voortgang in kaart zodat we tijdig kunnen bijsturen. 

Om voldoende kwaliteit te kunnen garanderen binnen onze praktijk, volgen alle therapeuten bijscholing binnen het gedragstherapeutisch kader, volgen we de laatste wetenschappelijke richtlijnen op, en houden we op frequente basis intervisie en supervisie met experten binnen het vakgebied.

De cognitieve gedragstherapie is inzetbaar voor een brede waaier aan klachten. Belangrijk is om eerst een goede diagnostische fase te doorlopen zodat we een goed zicht krijgen op welke behandelinterventies in jouw specifieke situatie binnen jouw leergeschiedenis zinvol kunnen zijn. Mocht het zijn dat de expertise die jij nodig hebt binnen jouw klachtensamenhang niet aanwezig is in onze praktijk, kunnen we in samenspraak met jou bekijken welke externe collega meer aansluit bij jouw noden. Dit kunnen we bekijken met jou na een eerste gesprek (intake) of na de diagnostische fase. 

Meer uitleg over wat gedragstherapie inhoudt vind je op de website van onze beroepsvereniging:

www.vvgt.be